hoteles
Clínicas e hospitais

As características e finalidade das clínicas e hospitais fan que aspectos como a hixiene, o confort e o servizo continuo durante todo o ano teñan unha vital importancia, polo que os consumos de enerxía e auga asociados e a correcta xestión de residuos fai necesario a aplicación de iniciativas no campo da eficiencia enerxética e a sostibilidade.

DESCARGAR AQUÍ O MANUALicono de pdf