O proveedor, responsable do sitio web, ofrece aos usuarios deste documento que pretende cumprir as obrigas establecidas na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE ) e informar a todos os usuarios do sitio web respecto ao que as condicións de uso do sitio web.

Calquera persoa que acceda esta web asume o papel de compromiso do usuario para a observancia e cumprimento das disposicións aquí, así como calquera outra lei que se poden aplicar.

O proveedor resérvase o dereito de modificar calquera información que poida aparecer no sitio web, sen previo aviso ou para informar os usuarios de tales obrigas, é dicir, o suficiente coa publicación no sitio web do fornecedor.

TERCEIRO de confianza e Código de Conduta (OPCIONAL)

O proveedor é respectado o código de conduta (Indicar Código de Conduta e ligazón a el) que se pode ver, descargar e / ou impreso desde o enlace referenciado. Este código de conduta garante aos usuarios que o sitio está en conformidade coa lei e está suxeito a todas as obrigas previstas neste código.

O Código de Conduta (Código de Conduta nome) ten unha marca de confianza, que se emite nunha única e exclusiva para cada prestadores adxunto. O selo mantivo código de identificación proveedor [XXXXX], e toda a identificación do proveedor de datos.

O certificado é válido para o sitio web do prestador por un período dun ano a partir da data de emisión. Toda a información sobre a emisión do certificado e as obrigas da entidade son accesibles por usuarios a través do seguinte enlace.

Responsabilidade

O fornecedor de exime de calquera responsabilidade polas informacións publicadas no seu sitio web, e que estas informacións fose manipulada ou introducida por unha parte externa a ela.

O sitio web do seu fornecedor pode utilizar cookies (pequenos anacos de información que o servidor envía ao ordenador accedendo á páxina) para realizar determinadas funcións que son consideradas esenciais para o bo funcionamento e seguimento do sitio. As cookies utilizados na páxina web son, polo menos temporalmente, co único propósito de facer a transmisión posterior máis eficiente e que desaparecen cando a sesión do usuario. Baixo ningunha circunstancia usar cookies para recoller información persoal. Desde a páxina web do cliente pode ser redirixido a sitios de contido de terceiros. Xa que o valor non poderá controlar o contido posta por terceiros nos seus sitios, que non se responsabilizará por ese contido. En calquera caso, o valor dixo que proceda inmediatamente para eliminar calquera contido que poida violar o dereito nacional ou internacional, a moralidade ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata do redirección ao sitio, notificando o autoridades competentes o contido en cuestión.

O proveedor non é responsable do contido e informacións almacenadas, por exemplo, pero non limitativo, foros, chat, blogs xeradores, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio para publicar contidos de terceiros de forma independente en web do fornecedor. Con todo, e de conformidade co disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o provedor facilita a todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e traballar activamente na retirada ou o bloqueo de todo o contido que poida afectar ou violar a lei dereitos nacionais, ou internacionais, ou moralidade e da orde pública. Se o usuario considera que existe no sitio web calquera contido que poida ser susceptible a esta clasificación, por favor, aviso inmediatamente co administrador do sitio.

Este sitio web foi examinado e probado para funcionar correctamente. En principio, pode garantir o correcto funcionamento os 365 días ao ano, 24 horas ao día. Con todo, o valor non descarta a posibilidade de que existen certos erros de programación, ou que pase por motivo de forza maior, as catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes fan imposible acceder ao sitio. Protección de datos O proveedor está profundamente comprometida co cumprimento dos regulamentos españois para protexer os datos persoais, e asegura o pleno cumprimento das obrigas constantes e implementación de medidas de seguridade establecidas no art. 9º da Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais (LOPD) e do Regulamento de Desenvolvemento LOPD.

O proveedor ofrece aos usuarios a Política de Privacidade da entidade informar os usuarios sobre os seguintes aspectos: Os datos do controlador. Os datos procesados. Arquivo en que se almacenan. Obxectivo do tratamento. Obrigatorio ou non facilitados, así como as consecuencias de non aporta-los. Sobre os dereitos concedidos a todos os usuarios e as modalidades de exercicio. Propiedade Intelectual e Industrial O sitio web, incluíndo, sen limitación, pero non limitando a programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, debuxos, logotipos, texto e / ou gráficos son de propiedade do prestador ou, se ten unha licenza ou autorización os autores. Todos os contidos do sitio web son axeitadamente protexidos polas normas de propiedade intelectual e rexistrados en rexistros públicos.

Independentemente da finalidade para a que foron destinados, total ou parcial, reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización, en todo caso esixe a aprobación previa por escrito polo proveedor. Calquera non previamente autorizado polo uso proveedor será considerada unha violación grave dos dereitos de propiedade intelectual do autor.

A debuxos, logotipos, texto e / ou gráficos fóra do proveedor e que poden aparecer na páxina web pertencen aos seus respectivos donos, eles mesmos responsables de calquera controversia que puidera xurdir en relación á mesma. En calquera caso, o valor ten a previa e expresa autorización dos mesmos.

(Opcional) O valor autorice / non autoriza expresamente terceiros para redireccionar directamente os contidos específicos do sitio, en calquera caso, debe redireccionar ao sitio principal do proveedor.

O proveedor recoñece seus titulares dos dereitos de propiedade intelectual, non a súa simple mención ou aparición na web calquera dereito ou responsabilidade do prestador sobre eles, nin endosso, patrocinio ou recomendación por parte da mesma.

Para facer observacións sobre posibles violacións dos dereitos de propiedade intelectual, así como calquera parte do contido do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

Lei aplicable e Xurisdición

Para a resolución de calquera disputa ou cuestións relativas a este sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, aplicará a lei española para a cal as partes sométense expresamente son competentes para resolver todas as disputas ou relacionada coa utilización dos Tribunais de (indicar a localización).